Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag en uitleg 3e Balkster Feestweek Puzzelrit

24 augustus 2009 te Balk

Uitzetters: Wim Hartman

Controleur: Arie Boogert

 

 

 

 

 

 

 


Uitslag Puzzelklasse Balksters

Plaats

Bestuurder

Kaartlezer

Strafpunten

1

J. Wagenaar

D. Wagenaar

206

2

Marije v.d. Linden

Joanke Terpstra

283

3

Jeannet ten Dolle

Hendrika Roskam

294

4

Jan Terpstra

Piet, Nel en Sjoukje

298

5

M. v.d. Zee

G. v.d. Veen

321

6

Tjitske Veltman

Ingrid Boersma

335

7

Bertus Nijholt

Jan Geert Vogelzang

358

8

Rinska Kelderhuis

Ellen Konst

368

9

Alex Kaspers

Jan Louwsma

407

10

Iris

Tinie de Jong

408

11

Iede Groenhof

Henk Klootwijk

409

12

Sipke Reitsma

Rudolf Reinsma

411

13

Marco Schotanus

Jorgen Mous

413

14

Gerda Tiemersma

Mirjam Sinnema

417

15

S. de Jong

P. de Jong

431

16

H. Boomsma

H. Wagenaar- van Strien

433

17

T. Werkman

Sjors Kloosterman

433

18

Willem Kampen

Hans Oenema

435

19

Bauke Jager

Annie Jager

446

20

F. Schakel

Wessel v.d. Goot

447

21

A. Sinnema

Ronny Sinnema

448

22

Evelien Lyklema

Jellie Klijnsma

449

23

Heidi Schilstra

Alicia de Jong

456

24

C. Hoogeveen

J. Buwalda

463

25

H. Timmerman

C. v.d. Galiën

481

26

M. Mulder

C. Leenes

486

27

D. Mous

Jannie en Joukje

487

28

Baukje Falkena

Benno Falkena

489

29

R. Mous

M. Mous

491

30

E.Aukema

 


492

31

Marten Aukema

 


492

32

Hendrika v.d. Weit

Veronique v.d. Weit

495

33

Hans Meinsma

Jurgen Meinsma

498

34

S. de Groot

D, Nous en Benny

499

35

G. Schilstra

Sieberen

507

36

Jappie Duiker

Irene Laagland

508

37

P. Banga

Esther de Graaf

512

38

C. Plantinga

J. A. Lemstra

520

39

S. Boersma

W. Boersma-de Vries

520

40

Rudolf Molenaar

Klaas ter Luin

543

 

Uitslag Puzzelklasse Niet-Balksters

Plaats

Bestuurder

Kaartlezer

Strafpunten

1

Jenne Korenstra

Elske en Wietske Korenstra

243

2

Jouke Wierda

Wiepke Wierda

245

3

G. Kelderhuis

D. Kelderhuis

246

4

Tjalling Talstra

Rein Wijnsma

258

5

Gosse v.d. Veen

Amarins Pander

283

6

R. Reijenga

L. Reijenga

309

7

C. Brouwer

H. Beukers

310

8

Jan Wildschut

Silvia Wildschut

319

9

S. Kuiper

S. Kuiper

320

10

H. J. Schoenmaker

F. A. Schoenmaker

321

11

Hagen Brandt

Betty Kelderhuis

347

12

A. Wynia

Saskia, Femke en Anita

379

13

P. Albeda

Albeda-v.d. Wal

430

14

Ilse van Mourik

Anna van Mourik

462

15

H. Postma

A. Postma

504

 

Uitslag C-klasse

Plaats

Bestuurder

Kaartlezer

Strafpunten

1

S. Paulusma

M. Koopmans

4

2

J. Have

Mevr. Have

35

3

G. van Assen

L. Kolkman

41

4

J. v.d. Meer

Mevr. V.d. Meer

111

5

W. de Jong

 


153

Uitleg: vanwege het meer-dan-verwacht aantal deelnemers was er op de avond slechts 1 uitleg per equipe beschikbaar. U kunt daarom hier alsnog een uitleg downloaden.