Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Coronastop

Geen evenementen

Uitslag feestrit Buitenpost

4-8-2014 te Buitenpost

Uitzetter: J. Have
Controleur: S. Paulusma

 

 

 

 Puzzelklasse uit Buitenpost

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Albert Veenstra

Simon Veenstra

Buitenpost

61

2

Frouke Holtrop

Aletta Attema

Buitenpost

62

3

Pier Vellinga

Jacomien en Lars

Buitenpost

92

4

J. Tamminga

J. Slofstra

Buitenpost

109

5

S. Veenstra

R. Procee / B. Veenstra

Buitenpost

116

6

Minne Brander

Jan Terpstra

Buitenpost

120

7

W.K.  Papenburg

M. Bijlsma

Buitenpost

123

8

J.Hamstra

G. Riedstra

Buitenpost

126

9

Romke v.d. Wal

John de Vries

Buitenpost

130

10

Kor Planting

Team blauwe polo

Buitenpost

130

11

Willem Hoogsteen

Willem, Ina en Germien

Buitenpost

132

12

Gerrie van Balen

Geeske Oostenbrug

Buitenpost

133

13

Aleander de Vries

Rommie Woudstra

Buitenpost

135

14

D. Oppedijk

J. Oppedijk

Buitenpost

153

15

Riska Bouma

Jolanda de Poel

Buitenpost

153

16

Johannes Schaafsma

I. Hiemstra

Buitenpost

154

17

T. Kootstra

L. Taekema

Buitenpost

155

18

H. Sibma

I.G. Kempenaar

Buitenpost

156

19

J. Piersma

H. Piersma

Buitenpost

157

20

Dalstra-v.d. Veen

S. v.d. Veen

Buitenpost

160

21

Peter Veenstra

Geike Procee

Buitenpost

164

22

Gerrit Kas

Reinder Kas

Buitenpost

180

23

Saskia Blumers

Janne de Jong

Buitenpost

180

24

Klaas-Jan Fokkema

Rinze Fokkema

Buitenpost

181

25

Doeke Henstra

Jouge Hoogsteen

Buitenpost

181

26

Miranda Mollema

Esther Tiemersma

Buitenpost

184

27

A. Attema

E.A. Attema-Bakker

Buitenpost

185

28

Bauke Jan Stuursma

Josefien Kooistra

Buitenpost

185

29

Suzanne Ploegsma

Sele Stiksma

Buitenpost

190

30

Henriëtte Talstra

G.H. Talstra

Buitenpost

191

31

E. Bouius

R. en L. Bouius

Buitenpost

193

32

C.R. Bil

F.E. Bil

Buitenpost

194

33

Rudi Stuursma

M. Wiersma

Buitenpost

196

34

Johan Knoop

Riemer Riemerims

Buitenpost

198

35

Henny Procee

Anneke en Fokje

Buitenpost

198

36

Tineke de Jong

Frouje Roosma

Buitenpost

202

37

Andries

Sjoerd

Buitenpost

203

38

Tjeerd Douma

Greta Pilat

Buitenpost

210

39

Geertje Stelwagen

Alie Bruining

Buitenpost

211

40

F. Tol

G. Corporaal

Buitenpost

212

41

Gerda Pander

Riekje Kroes

Buitenpost

213

42

Annet v.d. Wal

R. de Vries

Buitenpost

214

43

Allard Zijlstra

André Giezen

Buitenpost

214

44

Jelmer Postema

Tjitske Veenstra

Buitenpost

215

45

Gerda Ruisch

Grietje Schouwstra

Buitenpost

215

46

Aukje v.d. Meer

Minkelien en Joke

Buitenpost

219

47

Alie Jansen

Sjoukje, Janet en Carin

Buitenpost

220

48

Inge Douma

Geeske Bijma

Buitenpost

227

49

Dirk Rinze Pilat

Marnt Terpstra

Buitenpost

228

50

René v.d. Werf

Jan Horm

Buitenpost

229

51

Trien de Vries

Anita Dijkstra

Buitenpost

234

52

Jenco Jongsma

Marga Schokker

Buitenpost

241

53

A. Douma

R. de Boer

Buitenpost

242

54

Bas Rusticus

Anne Miedema

Buitenpost

242

55

Andrea Hayema

Margryt Fennema

Buitenpost

243

56

Broer Kloosterman

Cor Vellema

Buitenpost

244

57

Piet de Vries

J.P. de Vries

Buitenpost

244

58

W. Reinders

J. Pruis

Buitenpost

244

59

Iris Kloosterman

Jil en Barb

Buitenpost

245

60

Jacob Dijkstra

Nynke Dijkstra

Buitenpost

246

61

Durk Reitsma

Hinne Marten Hofstra

Buitenpost

246

62

S. Banga

Team Ibiza

Buitenpost

248

63

Marten Stelpstra

Rutger Hoving

Buitenpost

251

64

W. Nutma

F. de Vries

Buitenpost

251

65

Jan Folkert de Vries

Hester v.d. Meer

Buitenpost

253

66

Jacob M. Kootstra

Jelmer Wiersma

Buitenpost

261

67

O.K. Teitsma

J. en G. Teitsma

Buitenpost

271

68

C. Visser

B. Visser

Buitenpost

271

69

Dorien Prins

Hitty en Annemarieke

Buitenpost

271

70

Wijtze v.d. Meer

Bernaldo v.d. Heide

Buitenpost

272

71

Rint v.d. Meulen

Fokje Brouwer

Buitenpost

277

72

Klaas Hayema

Jarno Hayema

Buitenpost

290

73

Paula v.d. Veen-de Jong

Liesbet Wagenaar

Buitenpost

291

74

Jantine Veenstra

Baukje, Clara en Maria

Buitenpost

300

75

G. Hiemstra

De Hiemstraatjes

Buitenpost

306

76

Bryan Koops

Yvonne Bokma

Buitenpost

315

77

Gerard Dijkstra

Anne, Hinke en Mirjam

Buitenpost

332

78

H. v.d. Sluis

W. Steigstra

Buitenpost

334

79

G. Buist

A. Dijkstra

Buitenpost

377

80

Anneke Meetsma

De Dieseltjes

Buitenpost

396

81

Antsje Brander

Romke Kootstra

Buitenpost

NG

82

Berend Jan Schootstra

Jelte Pier

Buitenpost

NG

 

Puzzelklasse niet uit Buitenpost

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Atty Ekema

Frouwkje Ekema

Siegerswoude

90

2

T. Talstra

D. Bijlsma

Surhuizum

93

3

S. Jonker

W.B. Jonker

Drachten

113

4

Marrit Wouda

Nynke Marije de Boer

Kollum

134

5

Rianne Nauta

Janco Poelman

Kollum

138

6

S. Wiersma

T. van Doorn

Harkema

152

7

T. Oosterheerd

P. de Boer

Ulrum

152

8

Albert Wagenaar

Gea Jansma

Harkema

155

9

H. Merkus

Maijke

Harkema

157

10

G. Kootstra

G. Kootstra

Harkema

159

11

Elly Pilat

Dinie Nijenhuis

Surhuisterveen

167

12

J. H. Brinkman

T. Brinkman

Augsbuurt

180

13

Pieter Atsma

Sije Brinkman

Surhuisterveen

214

14

H. de Vries

P. Veenstra

Harkema

224

15

T. Oldenburger-v.d. Veen

Dochter en kleinzoon

Westeeen

230

16

Coba Wouda

W. de Boer

Kollum

240

17

Rihard Visser

Wilbert Zwier

Groningen

240

18

Tsjitso Vlieger

Alinda Dijkstra

Kollum

242

19

Janke Wiegersma

Getje en Sieske

Doezum

249

20

H. de Ruiter

D. Eijpe

Malden

272

21

Antonia Hoekstra

Janine Zwaagstra

Aldwâld

276

22

G. Huisma

J. Huisma

Drogeham

287

23

Sybolt Kamstra

Paul Boersma

Zaandam

290

24

Tabe Visser

Jellie Visser

Damwâld

302

25

Klaas Kuperus

Rob van Mourik

Grijpskerk

372

26

Pieter M. Landheer

Hendrik Tol

Westergeest

NG

 

C-klasse

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

R. Plat

H.F. Wiersma

Scheemda

61

2

Bertus v.d. Horst

 

Harderwijk

61

3

W. Hartman

Mw. R. Hartman

Oldeberkoop

120

4

F. v.d. Wagen

R. v.d. Wagen-de Boer

Moddergat

122

5

G.P. Schrijver

L. van Balen

Alkmaar

126

6

B. Brussee

B. Brussee

Jubbega

153

7

Loltje Schingenga

Ritske v.d. Meer

Drachtstercompagnie

245