Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Coronastop

Geen evenementen

Uitslag feestrit Surhuizum

14-8-2014 te Surhuizum

Uitzetters: J.J. de Vries/M.A. Brouwer
Controleur: W. de Jong

 

 

 

Puzzelklasse (uit Surhuizum) 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Fokke

Rint, Ronald en Arie

Surhuizum

114

2

Theo v.d. Veen

Johan en Rein

Surhuizum

132

3

Tynke de Haan

Jakob de Haan

Surhuizum

137

4

A. Veenstra

O. Veenstra

Surhuizum

155

5

Nynke Bouma

Luske Pool

Surhuizum

171

6

Wiebe v.d. Meer

Jan

Surhuizum

179

7

Alie

Surhuizum

185

8

Willeke

Aletta, Saskia en Jellie

Surhuizum

187

9

S. Brinkman

P. Atsma

Surhuizum

190

10

Nauta

Veenstra

Surhuizum

196

11

Tjalling Talstra

Wietze Wijmenga

Surhuizum

200

12

Henk Hoogsteen

Anita

Surhuizum

223

13

Sytze Jannes

Bauke

Surhuizum

224

14

Wienina

G. Boonstra

Surhuizum

226

15

Mirte v.d. Veen

Berber en Hinke

Surhuizum

228

16

Janet v.d. Veen

Jetze v.d. Veen

Surhuizum

228

17

Enne Jan Spoelstra

Jan Postma

Surhuizum

237

18

Martijn Kuiper

Leentje v.d. Schors

Surhuizum

242

19

Baukje Wijnsma

Thea Atsma

Surhuizum

245

20

Anne Jasper Pool

Grietje Pool

Surhuizum

245

21

Pieter

Hendrik

Surhuizum

246

22

Lammert Bos

Cora, Tjeerd

Surhuizum

251

23

Lidia Postma

Annemarie Postma

Surhuizum

252

24

Wenneke Boersma

Ellie de Haan

Surhuizum

260

25

Rinze Kats

Rolien Rietberg

Surhuizum

270

26

Jeroen Dijkstra

Jan Bosma

Surhuizum

270

27

Rindert Hoekstra

Tineke Hoekstra

Surhuizum

272

28

Pietie Hoekstra

Maaike, Klasien en Mary

Surhuizum

273

29

Pieter Simon v.d. Veen

Tiemen v.d. Veen

Surhuizum

273

30

Annie Bodur

Boukje Boekema

Surhuizum

275

31

Linde Reynaerts

Sanne Schaafsma

Surhuizum

277

32

F. Postma

D. de Vries

Surhuizum

279

33

Brouwer

Brouwer

Surhuizum

282

34

Doethyna Vriesema

Wopkjen Vriesema

Surhuizum

302

35

J. Tabak

R. Tjoelker

Surhuizum

302

36

K. de Jong

Diana de Jong

Surhuizum

304

37

Erik Postma

Mark Atsma

Surhuizum

307

38

Edie Postma

Sietse de Boer

Surhuizum

308

39

Sytze de Graaf

Lieske de Jong

Surhuizum

309

40

Rianne

Ineke en Wietske

Surhuizum

310

41

V. Bergsma

S. Tabak

Surhuizum

316

42

Fokke Rijpma

Douwe de Groot

Surhuizum

323

43

Tijmen

F. Bekhen

Surhuizum

328

44

Iko de Vries

Olga, Alie en Jolanda

Surhuizum

343

45

Arjan Veenstra

Albert Veenstra

Surhuizum

401

46

W. Tabak

J. Tabak

Surhuizum

403

 

 

 

Puzzelklasse (Buiten Surhuizum)

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

R. C. Bil

C.R. Bil

Leeuwarden

127

2

D. Dalstra

S. v.d. Veen

Buitenpost

143

3

S. Boonstra

A. Boonstra

Metslawier

152

4

A. Wagenaar

S. Jansma

Harkema

154

5

Deborah Winter

Melske Kooistra

Rinsumageest

156

6

Yvonne Dijkstra

T. Oldenburger-v.d. Veen

Westereen

165

7

G. Kootstra

A. Kootstra-Krist

Harkema

212

8

Jannie

Elisabeth

Harkema

217

9

I.G. Kempenaar

Herman Sibma

Buitenpost

218

10

Gryt Runia

Peter Groenland

Augustinusga

221

11

Pieter Rindert Hoekstra

Ieme v.d. Veen

Opende

223

12

Douwe Bijlsma

Arjen Heidbuurt

Kollum

227

13

André Nicolai

M. Laïfaoui

Augustinusga

228

14

Sytske Wiersma

Trudie van Doorn

Harkema

239

15

Hieke

Sjoukje

Opende

241

16

Elly Pilat

Dinie Nijenhuis

Surhuisterveen

243

17

Nynke de Boer

Tine Atsma

Augustinusga

246

18

Nynke

Annemieke

Surhuisterveen

257

19

Harm Klomp

Foppe

Augustinusga

275

20

Klaske Luimstra

Dikkie Luimstra

Gerkesklooster

282

21

Jan Folkert de Vries

Jan Peter de Vries

Buitenpost

283

22

Tjitske Veenstra

Jelmer Postema

Buitenpost

285

23

Pieter v.d. Meer

Pietie v.d. Meer

Surhuisterveen

302

24

Evert van Leersum

Grytsje van Leersum

Surhuisterveen

339

25

Jitske v.d. Heide

Kees v.d. Heide

Drachten

407

26

Eeltsje Talstra

Sierd Veaelin

Surhuisterveen

418

27

Romke Veenstra

Jikke Stijn

Augustinusga

NG

 

 

 

 

 

 

C-klasse

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

W. Hartman

R. Hartman

Oldeberkoop

90

2

F. v.d. Wagen

R. v.d. Wagen

Moddergat

93