Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Binnenkort

Geen evenementen

Uitslag Feestweekrit

4-9-2015 te Sint Nicolaasga

Uitzetter: Joke Veenstra
Controleur: Wolter de Jong

 

 

 

Puzzelklasse (uit Sint Nicolaasga)

Pl. Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster) Woonplaats Strp.
1 Theo Knoop Bettie Knoop Sint Nicolaasga 195
2 S. Steneker H. Steneker Sint Nicolaasga 234
3 Nynke Jellema Eelke Jellema Sint Nicolaasga 235
4 P. Dirksen P.P. Dirksen Sint Nicolaasga 274
5 Sjoerd Zonderland Bettie Bouma Sint Nicolaasga 288
6 Henny v.d. Eijnde    Wilte v.d. Eijnde Sint Nicolaasga 301
7 Harm Steneker Greetje Steneker-Nieuwenhuizen Sint Nicolaasga 326
8 Aerjen Kuipers Wieger Romkes Sint Nicolaasga 330
9 Elske Kuipers Theo Kuipers Sint Nicolaasga 334
10 M. Reitsma M. Reitsma Sint Nicolaasga 335
11 Piet Jouwsma Geertien Bosma Sint Nicolaasga 341
12 P. v.d. Werf Hillie Sint Nicolaasga 346
13 H. Boertjens A. Knoop Sint Nicolaasga 347
14 Hiltje v.d. Brug Hinke Ferdinands Sint Nicolaasga 350
15 J. Postma E. Bekema Sint Nicolaasga 360
16 Jos Bruin Ina Veenstra Sint Nicolaasga 360
17 Edwin Charté Cris Snikkers Sint Nicolaasga 362
18 Geertje Leenstra Klaas de Leeuw Sint Nicolaasga 365
19 Theo de Vries Sibrecht Diender Sint Nicolaasga 370
20 Joop Zonderland Sjors, Ina en Rita Sint Nicolaasga 377
21 H. Zonderland B. Zonderland Sint Nicolaasga 377
22 Feike v.d. Werf Haro de Jong Sint Nicolaasga 390
23 Runnee de Boer Loetwieg Wagt Sint Nicolaasga 391
24 Rianka Visser Martijn Visser Sint Nicolaasga 393
25 Annelies Hogeling Dave Veenstra Sint Nicolaasga 455
26 Femke Hettema Wiepkje Faber Sint Nicolaasga 465

 

Puzzelklasse (niet uit Sint Nicolaasga)

 

Pl. Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster) Woonplaats Strp.
1 S.J. Wiersma J. Wiersma Joure 138
2 B. Korenstra E. Korenstra Oudega 180
3 Rinske Kelderhuis Betty Kelderhuis Workum 214
4 K. Schippers F. Schippers-Cuperus Makkum 230
5 David Leffertstra Jildau v.d. Weij Sloten 236
6 Jurjen de Jong C.T. de Jong Heerenveen 270
7 Petra Slikker Mirjam Hobma Balk 277
8 P. Atsma Thea Nicolai Surhuisterveen 304
9 Piebe Landman Hendrikje Landman Oudega 307
10 Elske Knijn Jenny Dijkstra Hommerts 361
11 Reitze Schotanus Johan Deinum en Judith Sloten 362
12 Albert Menno Laffra Leendert van Midlum Nijemirdum 398
13 Henderick Fennema Bernard Gorter Lemmer 402
14 Robert Steneker Anton Westra Scharsterbrug 423
15 Marijke Bosma Karina Huitema Heerenveen 426
16 M. v.d. Schaaf H. v.d. Weit Sondel 434
17 Gerda Sterk Anetta de Jong Haskerdijken 496

 

C-klasse

 

Pl. Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster) Woonplaats Strp.
1 B. v.d. Horst   Harderwijk 5
2 S. Paulusma  K. Iekeboe Giekerk 90
3 Renske v.d. Wagen Fokke v.d. Wagen  Moddergat 102
4 W. Hartman  Mw. R. Hartman  Oldeberkoop 133
5 P. Hooisma Ciska Hooisma Harlingen 155