Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Binnenkort

Geen evenementen

Uitslag Haaima- /Agrarische dagenpuzzelrit

17-9-2015 te Franeker

Uitzetter: Arie Boogert
Controleur: Wolter de Jong

 

 

 

Puzzelklasse

Pl. Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster) Woonplaats Strp.
1 M.R. de Vlas N. de Vlas Achlum 137
2 P. Miedema D. Miedema Franeker 224
3 A. Nauta K. Salverda Franeker 225
4 Martin de Jong Sjoerdtje de Jong Makkum 270
5 Yvonne Stam Esther en Sandra Harlingen 289
6 J. Luik G. Luik Franeker 301
7 T. Smit J. Smit Koudum 302
8 J. Walda Erik Hartog Franeker 304
9 Tineke de Jong Jeltje de Jong Dongjum 305
10 K. Schippers F. Schippers-Cuperus Makkum 311
11 Sietse Schotanus Karien Vok Franeker 315
12 Frans Poorte Jozef en Rutger Franeker 331
13 Minke Feenstra Bonne de Vries Franeker 336
14 Leonie van Ruler Ilona Huitema Arum 344
15 Tjerk Montauban Talita Sijtsma Franeker 348
16 Berber van IJs Annet Dijkstra Arum 351
17 Nynke Salverda T. Nauta Franeker 373
18 Hetty Miedema Piet Miedema Leeuwarden 376
19 Corrie Viëtor Sijke Wynia-Greidanus Tsjom 383
20 A. Noordstra E. v.d. Werf Franeker 395
21 H.P. Pottinga Joop Pottinga Franeker 412

 

C-klasse

Pl. Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster) Woonplaats Strp.
1 Gerrit Burema Hans Keuning Hurdegaryp 99
2 Piet Hooisma Petra Hooisma Harlingen 130
3 S. Paulusma  L. Licht Giekerk 150
4 W. Hartman  R. Hartman  Oldeberkoop 257