Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Coronastop

Geen evenementen

Uitslag feestweekrit Buitenpost

1-8-2016 te Buitenpost

Uitzetter: W. de Jong
Controleur: Mw. E. de Jong

 

 

Puzzelklasse uit Buitenpost

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Sjikke Havinga

Tjitske Postma

Buitenpost

80

2

Rint v.d. Meulen

Fokje Brouwer

Buitenpost

108

3

Jelmer Postema

Tjitske Veenstra

Buitenpost

112

4

Albert Veenstra

Lotte Brinke

Buitenpost

121

4

H. v.d. Wal

A. v.d. Meer

Buitenpost

121

6

Henriëtte Talstra

G.H. Talstra

Buitenpost

131

7

Bareld Dalstra

S. v.d. Veen

Buitenpost

132

8

Melissa Woudstra

 

Buitenpost

151

8

Jan Folkert de Vries

Jan-Pieter de Vries

Buitenpost

151

10

Riska Bouma

Judith Westerhof

Buitenpost

152

11

Folkert Bil

Jelmer Bil

Buitenpost

154

12

H. Sibma

Kempenaar

Buitenpost

157

12

W. v.d. Meer

B. v.d. Heide

Buitenpost

157

14

Hilde Eisma

Gea Kiewiet

Buitenpost

158

15

Albert Pol

Jan Pol

Buitenpost

160

16

Pier Vellinga

Jacomien en Lars

Buitenpost

161

17

F. de Vries

Winugme

Buitenpost

167

18

Anita Dijkstra

Rennie, Els en Tiny

Buitenpost

168

19

Tjeerd Douma

Bernd en Greta

Buitenpost

171

20

Suzanne Ploegsma

Seeke

Buitenpost

172

21

Alexander de Vries

Rommie Woudstra

Buitenpost

173

22

Bryan Koops

Jacco

Buitenpost

175

23

Jordi van Dijk

Henryk Piersma

Buitenpost

179

24

O.K. Teitsta

G. en J. Teitsma

Buitenpost

181

25

Andries van der Veen

Alex Berger

Buitenpost

183

25

Jantina Kooistra

Iris Mulder

Buitenpost

183

27

Ferdinand Tol

G. Corporaal

Buitenpost

184

28

Bauke Brander

Jaap Keizer

Buitenpost

185

29

Janet v.d. Meer

Mark v.d. Meer

Buitenpost

186

30

Pyt Dotinga

Alida Vaatstra

Buitenpost

188

31

Henny Procee

Fokje, Aafke en Anneke

Buitenpost

189

31

Sije Veenstra

Rinze Procee

Buitenpost

189

33

G. Buist

A. Dijkstra

Buitenpost

190

34

Jan Douma

Sanne en Pascal

Buitenpost

191

34

Harm de Haan

Popke, Ieke en Aukje

Buitenpost

191

36

R. Stuursma

R. Kooistra

Buitenpost

197

37

Allard Zijlstra

Margaretha Zijlstra

Buitenpost

199

37

Petra Nicolai

Janneke Nicolai

Buitenpost

199

39

Wietske de Jong

Wouter de Jong

Buitenpost

202

40

Sjouke Pilat

Sita Olijve

Buitenpost

203

41

Annerieke Bouma

Jacqueline en Simone

Buitenpost

210

41

Auke Attema

Els Attema

Buitenpost

210

43

Greetje Krist

Elly Krist

Buitenpost

211

43

Renze Fokkema

K.J. Fokkema

Buitenpost

211

43

Jelmer Tamminga

Jelle Slofstra

Buitenpost

211

46

Wilco Reiders

Jort Hesselink

Buitenpost

212

47

Tabe Plantinga

Gea Plantinga

Buitenpost

214

47

Jorrit Terpstra

Jelmer Wiersma

Buitenpost

214

49

Johan Wiersma

Hillie Weistra

Buitenpost

215

50

J. Hoving

R. Hoving

Buitenpost

224

51

Anneke Meetsma

Annie v.d. Bij

Buitenpost

230

51

Jankie Wielenga

Emmy Dantuma

Buitenpost

230

51

Gerard Dijkstra

Anne sjoerd Brander

Buitenpost

230

54

Jan Willem Bouma

Andries Bergsma

Buitenpost

231

55

Durk Pilat

Paul Olijve

Buitenpost

238

56

Marije Olijve

Ilse Olijve

Buitenpost

241

57

Johan Zwaagstra

Klaas Johan de Vries

Buitenpost

247

58

Freja Piersma

Freja Piersma

Buitenpost

248

59

K. Koop

E. Brouwer

Buitenpost

250

59

A. Douma

R. de Boer

Buitenpost

250

61

Patricia Dijker

Rinskjen en Pippa

Buitenpost

254

62

Klaas Venstra

Femke Steigstra

Buitenpost

256

63

Tjitske Renkema            

Wietske, Johanna en Jellie

Buitenpost

260

64

Jeanet Veenstra

Ellen Douma

Buitenpost

261

65

Annet v.d. Wal

Renny de Vries

Buitenpost

262

66

Kor Planting

Timo Wieringa

Buitenpost

267

67

Jelmer de Graaf

Iris en Esther

Buitenpost

270

67

Janny Hoekstra

Andrea en Alien

Buitenpost

270

69

Sigrid Barkmeijer

Marum en Nijke

Buitenpost

272

70

Pieter Pruis

Marrit de Poel

Buitenpost

273

71

Daniël de Graaf

Jildou Kloosterman

Buitenpost

274

72

Johannes Pruis

Miranda Mollema

Buitenpost

275

72

Ayold Wiersma

Minne Brander

Buitenpost

275

72

M.I. Blom

P.I.V. v.d. Veen

Buitenpost

275

75

P. Dijkstra

M. Edens

Buitenpost

280

76

Jan Harm Veenstra

Patrick Sloot

Buitenpost

284

77

J.M. Stuursma

Marrit Postma

Buitenpost

290

78

E. Kooistra

M. Kooistra

Buitenpost

293

79

Lisette van Dellen

Fardou Wassenaar

Buitenpost

295

80

Doetie Oppedijk

J. Oppedijk

Buitenpost

304

81

Grietje Riedstra

Margreet

Buitenpost

311

82

Ilse de Weger

Suzanne Klein

Buitenpost

315

83

Jannie Postma

Tine Hoekstra

Buitenpost

317

84

Mark Lourens

Femme de Vries

Buitenpost

323

85

D. Keizer

M.J.N. Keizer

Buitenpost

325

86

Riekje Kroes

Debbie en Jolanda

Buitenpost

340

87

F. Kooistra

Nathalie Kooistra

Buitenpost

NG

87

Jisk Pilat

Anna Pilat

Buitenpost

NG

 

 

Puzzelklasse niet uit Buitenpost

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Sije Brinkman

Jelmer Attema

Kollumerpomp

125

2

Gerke Kootstra

Alie Kootstra-Krist

Harkema

151

3

Rob Lanting

Geart Sije Brinkman

Kollum

155

4

Annemarieke Bos

Yteke Visser

Groningen

158

5

M. v.d. Veen

B. v.d. Veen

Surhuisterveen

164

6

A. Banga

A. Banga

Kollum

166

7

C. Nicolai

Marnus

Twijzel

168

8

Willem Zijlstra

Fetje Hiemstra

Moddergat

177

9

Esmee Bosch

Nathan Bosch

Drachten

182

10

K. Kuperus

W. Kuperus

Grijpskerk

186

11

Wouter Meindertsma

Christiaan Dijck

Kollum

189

12

Reinoud Messchendorp

Anja Cornelissen

Kollum

190

13

Lutske Pool

Fenna Bouma

Surhuizum

195

14

Emely Bosma

Angelina Sijens

Jistrum

198

14

E.G. de Haan

Mevr. De Haan

Schildwolde

198

16

Jacob Musschenga

Frederik Jan Bos

Groningen

210

17

Atty Ekema

Frouwkje Ekema

Siegerswoude

212

18

Tjalling Talstra

Elke Talstra

Surhuizum

223

19

P. Pieters

Nienke Pieters

Gorredijk

226

20

P.F. Kamp

P. Kamp

Roden

231

21

Enny Alting

Anneke

Ee

240

22

A. Kuperus-Slagter

D. Slagter

Grijpskerk

251

23

Maaike Doevedans

Jitske Faber

Kollum

258

24

Willie de Haan

Anke de Jong

Surhuisterveen

263

25

Angela Kloosterman

Jantina Hamstra

Surhuisterveen

272

25

Lourens Minnema

D. de Roos

Gerkesklooster

272

27

J.H. Brinkman

T. Brinkman

Augsbuurt

275

28

André Laanstra

Johan Laanstra

Gerkesklooster

308

29

Jelle v.d. Wal

J. Reijenga

Burgum

319

 

 

C-klasse

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Bertus v.d. Horst

Henny v.d. Horst

Harderwijk

30

2

F. v.d. Wagen

R. v.d. Wagen

Moddergat

108

3

S. Kooistra

M.S. Kooistra-Merkus

Harkema

150

3

W. Hartman

R. Hartman

Oldeberkoop

150

5

T. Weening

H. Weening

Surhuisterveen

167

6

G.P. Schrijver

Laura van Balen

Alkmaar

210