Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag Spulwikerit 25 augustus 2022 te Surhuizum

Uitzetters: J. de Vries / M. Brouwer. Controleur: W. de Jong.
U kunt ook een kijkje nemen op onze facebookpagina MAC de Wâlden voor meer informatie.

Op deze site: www.macdewalden.nl  kunt u ook andere ritten van onze vereniging vinden. 

Puzzelklasse groep 1 (inwoners Surhuizum)

Klassering Bestuurder(ster) Kaartlezer(es) Strafp
1 A. Veenstra O. Pool 105
2 T. Ytsma F. Bekkema 113
3 R. Wassink F. Schievink 136
4 J. Dijkstra J. Bosma 154
5 I. v.d. Veen P.R. Hoekstra 159
6 A. Barwegen G. Rispens 166
7 S. Hoekstra 16 Jellie. Aletta en Willeke 170
8 F. Mozes A. Mozes 177
9 L. Pool M. Wijnsma 188
10 T. v.d. Veen Y. Wijnsma 191
11 N. Bouma F. Bouma 208
12 G. Posthumus Rikst en Brenda 219
13 C. Veenstra A. Lolije 222
14 M. de Haan R. de Boer 223
15 H. Talstra He P. Elzinga 225
16 G. Barwegen R. Brouwer 2 240
17 S. Veenstra 11 J. Veenstra 11 244
18 L. Postma 10 A. Postma 249
19 T. v.d. Veen J. Hooghiemstra 253
20 P. Bronsema F. Overzet 257
21 S. Hansma J. de Haan 261
22 J. v.d. Veen Je J. v.d. Veen Ja 263
23 A.J. Pool A. Tuinstra 273
24 B. Kuipers R. Dijkstra 276
25 S. Scheepsma Cheyenne. Jeltje en Atie 281
26 R. Hoekstra A. de Boer 295
27 H. Hoogsteen T. Tel 301
28 W. Feenstra R. Feenstra 304
29 J. v.d. Linde C. v.d. Linde 307
30 L. Bos Cora en Leo 316
31 T. Atsma Baukje en Jannie 323
31 A. Bosklopper D. Boonstra 333
33 J. Groenland N. Wassink 333
34 J. Elzinga 11 J. Borger 341
35 M. Geertsma A. Veenstra 54 344
36 A. Bosma 40 A. Bosma 33 361
37 S. Bloemsma G. Steensma 382
38 M. Dijkstra T. Brandsma 394
39 R. Bijlsma B. de Vries 401
40 M.A. de Vries R. de Vries 70a 423
41 J. v.d. Velde A. van Dellen 436
42 A. Vries T. Witteveen 454

 

Puzzelklasse groep 2 (niet Surhuizum)

Klassering Bestuurder Kaartlezer Strafp
1 J. Altena S. Brinkman 46
2 G.P. Schrijver L. van Balen 90
2 F. v.d. Wagen R. v.d. Wagen 120
4 G. Beute R. van Dijk 120
5 J. Dedden S. Dedden 124
5 S. Kooistra Si M.S. Kooistra-Merkus 150
5 G.S. Brinkman R. Lanting 150
8 R. v.d. Meer D. Postma 150
9 O. v.d. Meer A. Meirink 156
10 E. Weening J. Schollema-Weening 157
11 M. v.d. Tuin L. v.d. Meer Lo 164
12 F. v.d. Hoek H. Talstra 176
12 G. Kootstra C. Kootstra 180
14 J. de Vries A. Klijnsma 180
15 F. Boomsma A. Kootstra-Krist 185
16 A. Dijkstra An A. Dijkstra Aa 191
17 Y. Dijkstra T. Oldenburger 217
18 J. Hoekstra T. Hoekstra 224
19 E. Keizer L. Zuidema 230
20 N. Walinga A. Walinga 240
21 W. Veenstra 9 A. v.d. Schors 241
22 C. v.d. Meer B. Wiersma 242
23 Sj. Havinga Tj. Postma 249
24 S. Postma L. Postma 25 258
25 C. Dijck P. Dijck 261
25 M. Spoelstra B. v.d. Veen 272
27 I. Boersma N. Feenstra 272
28 R. Lettinga A. v.d. Veen 7 276
29 P. de Boer M. de Boer 284
30 G. Boorsma G. Dijkstra 41 305
31 J.J. Huizinga M. van Dijk 309
32 D. de Vries R. Meindertsma 315
33 J. Postma L. de Vries 318
34 G. Postma G. v.d. Meer-Veenstra 330
35 M. Klaver D. de Jong 348
36 N. de Boer T. Atsma-Tangerman 361
37 P. Feenstra X. Hiemstra 362
38 A. Postma A. v.d. Merk 363
39 A. Oosterhoff A. Hamstra NG